Toàn cảnh

Bộ sưu tập dành cho các ứng dụng mặt tiền. Bề mặt định dạng lớn làm tăng XLIGHT. Một vật liệu không thể thay đổi, chịu được và nhẹ giúp ứng dụng của nó trên các mặt tiền.

CHI TIẾT

Bộ sưu tập dành cho các ứng dụng mặt tiền. Bề mặt định dạng lớn làm tăng XLIGHT. Một vật liệu không thể thay đổi, chịu được và nhẹ giúp ứng dụng của nó trên các mặt tiền.

Hướng đông nam buổi chiều

Hướng đông nam buổi chiều

Hướng đông nam buổi chiều

Nhờ các giải pháp thẩm mỹ khác nhau của các bề mặt. Sản phẩm có thể được sử dụng cho một loạt các ứng dụng.