Upload Image...

MÀU SẮC – KÍCH THƯỚC

Mã sản phẩm ST66
Danh mục
Độ dày 9mm
Kích thước 1200x2400
Hoàn thiện Bóng kính
Màu sắc Beige
File downloand Download
Description
Công nghệ xuyên sáng cùng khổ lớn vượt giới hạn giúp các sản phẩm trong BST Luce Tech đạt được vẻ đẹp chân thực của tự nhiên.
Những đường vân tái hiện một cách hoàn hảo những lát cắt tinh tế cảu đá tự nhiên. Hoạ tiết đối xứng tạo điểm nhấn cho các không gian sang trọng.
𝐿𝑢𝑐𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑦𝑜𝑛𝑑 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑒 𝑇𝑒𝑐ℎ 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐ℎ𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒.
𝑇ℎ𝑒 𝑣𝑒𝑖𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒. 𝑆𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛𝑠 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 ℎ𝑖𝑔ℎ𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑥𝑢𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒𝑠.
Yêu cầu báo giá