Upload Image...

MÀU SẮC – KÍCH THƯỚC

Mã sản phẩm SP48
Danh mục
Độ dày 9mm
Kích thước 1200x2400
Hoàn thiện Bóng kính
Màu sắc Green
File downloand Download
Description
Verde Kazai lấy cảm hứng từ màu xanh của cây nhiệt đới, mang đến một không gian trong lành và thư thái. Kết hợp với màu vàng rực rỡ tượng trưng cho sự giàu có, tươi sáng và sự tươi mới của mùa thu. Đây là sự kết hợp hoàn hảo tạo điểm nhấn và sự phá cách trong không gian
“𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 𝐾𝑎𝑧𝑎𝑖 𝑑𝑟𝑎𝑤𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑢𝑠ℎ 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑜𝑓 𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠, 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒. 𝑃𝑎𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤, 𝑠𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙𝑖𝑧𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ, 𝑏𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠, 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑎𝑢𝑡𝑢𝑚𝑛. 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑑𝑑𝑠 𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑜𝑓 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒.”
Yêu cầu báo giá