Upload Image...

MÀU SẮC – KÍCH THƯỚC

Mã sản phẩm SP37
Danh mục
Độ dày 9mm
Kích thước 1200x2400
Hoàn thiện Bóng kính
Màu sắc Beige
File downloand Download
Description
Venus Cerema là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh tế và chất lượng xuất sắc. Như một bức tranh sống động thể hiện vẻ đẹp của các dãy núi cao vút, màu sắc của biển trời bao la tựa như bản giao hưởng của tự nhiên.
“𝑉𝑒𝑛𝑢𝑠 𝐶𝑒𝑟𝑒𝑚𝑎 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑝ℎ𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦. 𝐼𝑡’𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑑 𝑝𝑖𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑠ℎ𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑜𝑓𝑡𝑦 𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑠, 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑡 𝑠𝑘𝑦 𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎 𝑠𝑦𝑚𝑝ℎ𝑜𝑛𝑦 𝑜𝑓 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒.”
Yêu cầu báo giá