Upload Image...

MÀU SẮC – KÍCH THƯỚC

Mã sản phẩm ST64
Danh mục
Độ dày 9mm
Kích thước 1200x2400
Hoàn thiện Bóng kính
Màu sắc Gris
File downloand Download
Description
Công nghệ xuyên sáng cùng khổ lớn vượt giới hạn giúp các sản phẩm trong BST Luce Tech đạt được vẻ đẹp chân thực của tự nhiên.
Màu sắc nhã nhặn, thanh lịch mang đến một dấu ấn rất riêng cho thiết kế của Venato.
𝐿𝑢𝑐𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑦𝑜𝑛𝑑 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑒 𝑇𝑒𝑐ℎ 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐ℎ𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒.
𝐸𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛𝑡, 𝑏𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑎𝑡𝑜’𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛.
Yêu cầu báo giá