Upload Image...

MÀU SẮC – KÍCH THƯỚC

Mã sản phẩm SP27
Danh mục
Độ dày 9mm
Kích thước 1200x2400
Hoàn thiện Bóng kính
Màu sắc Green
File downloand Download
Description
Sự tươi mới và độc đáo của sắc xanh đã tạo nên điểm nhấn khác biệt cho thiết kế.
Serpentine gợi cảm giác phóng khoáng nhưng tinh tế, nổi bật nhưng không quá phô trương. Tất cả hài hoà và vừa vặn để ứng dụng được ở mọi không gian.
“𝑇ℎ𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛.
𝑆𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑥𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑜𝑓 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑚 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑜𝑝ℎ𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑢𝑡 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑔𝑎𝑛𝑡. 𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑧𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑖𝑡𝑠 𝑠𝑒𝑎𝑚𝑙𝑒𝑠𝑠𝑙𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑦 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒.”
Yêu cầu báo giá