Upload Image...

MÀU SẮC – KÍCH THƯỚC

Mã sản phẩm ST61
Danh mục
Độ dày 9mm
Kích thước 1200x2400
Hoàn thiện Bóng kính
Màu sắc Beige
File downloand Download
Description
Công nghệ xuyên sáng cùng khổ lớn vượt giới hạn giúp các sản phẩm trong BST Luce Tech đạt được vẻ đẹp chân thực của tự nhiên.
Những đường vân tròn mềm mại của Honey Onyx đem lại sự thư thái, nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần tinh tế, sang trọng cho không gian.
𝐿𝑢𝑐𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑦𝑜𝑛𝑑 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑒 𝑇𝑒𝑐ℎ 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐ℎ𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒.
𝑇ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝐻𝑜𝑛𝑒𝑦 𝑂𝑛𝑦𝑥 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑙𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑏𝑢𝑡 𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛𝑜 𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑜𝑝ℎ𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑢𝑥𝑢𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒.
Yêu cầu báo giá