MÀU SẮC – KÍCH THƯỚC

Mã sản phẩm SP53
Danh mục
Độ dày 12mm, 15mm
Kích thước 800x1600
Hoàn thiện Bóng kính
Màu sắc Noir
File downloand Download
Yêu cầu báo giá
Description
Tone màu đen huyền bí dẫn dụ sự tìm tòi, khám phá và mở rộng chiều sâu không gian. Sang trọng, thời thượng, cá tính là những gì Helix Nero thể hiện trong từng thiết kế.
𝑇ℎ𝑒 𝑚𝑦𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑏𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑡𝑜𝑛𝑒 𝑏𝑒𝑐𝑘𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦, 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑠𝑝𝑎𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ. 𝐸𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑠𝑜𝑝ℎ𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑟𝑒 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝐻𝑒𝑙𝑖𝑥 𝑁𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑚𝑏𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛.