Upload Image...

MÀU SẮC – KÍCH THƯỚC

Mã sản phẩm SM17
Danh mục
Độ dày 9mm
Kích thước 1200x2400
Hoàn thiện Matt
Màu sắc Beige
File downloand Download
Description
Calacatta Cream, mẫu thiết kế đem lại sự sang trọng hoàn hảo cho không gian sống.
Tone màu kem thời thượng cùng kích thước lớn giúp mở rộng không gian của sáng tạo, sự tiện nghi và đẳng cấp.
𝐶𝑎𝑙𝑎𝑐𝑎𝑡𝑡𝑎 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑚, 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑙𝑢𝑥𝑢𝑟𝑦 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒.
𝑇ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑦 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦, 𝑐𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠.
Yêu cầu báo giá