Upload Image...

MÀU SẮC – KÍCH THƯỚC

Mã sản phẩm SP24
Danh mục
Độ dày 9mm
Kích thước 1200x2400
Hoàn thiện Bóng kính
Màu sắc Blue
File downloand Download
Description
Sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tự nhiên của thiên nhiên và sự tinh tế trong từng chi tiết. Được lấy cảm hứng từ những dòng suối lớn với màu nước xanh uốn lượn, “Blue Indigo” mang đến cho bạn một trả nghiệm vượt thời gian và không gian.
“𝑇ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑙𝑒𝑡𝑦 𝑖𝑠 𝑖𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙. 𝐵𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑣𝑦 𝑏𝑙𝑢𝑒 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟, “𝐵𝑙𝑢𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑔𝑜” 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒.”
Yêu cầu báo giá