MÀU SẮC – KÍCH THƯỚC

Mã sản phẩm SP46
Danh mục
Độ dày 9mm
Kích thước 1200x2400
Hoàn thiện Bóng kính
Màu sắc Blue
File downloand Download
Description
Tựa như dòng sông Amazon xanh biếc với những nhánh dày toả khắp, Blue Apatite đem đến cảm nhận về một miền đất hoang sơ đầy bí ẩn, tràn đầy sức sống. Thiết kế tone màu xanh dễ chịu, dù đặt ở không gian nào cũng tạo nên cảm giác thư thái, nhẹ nhàng.
𝐿𝑖𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑎𝑙𝑑 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 𝐴𝑚𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑅𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑖𝑡𝑠 𝑙𝑢𝑠ℎ 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒, 𝐵𝑙𝑢𝑒 𝐴𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑣𝑜𝑘𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑦𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑒𝑒𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑙𝑖𝑓𝑒. 𝐼𝑡𝑠 𝑠𝑜𝑜𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑦 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒, 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦.
Yêu cầu báo giá