Upload Image...

MÀU SẮC – KÍCH THƯỚC

Mã sản phẩm SM19
Danh mục
Độ dày 9mm
Kích thước 1200x2400
Hoàn thiện Matt
Màu sắc Brown
File downloand Download
Description
Với khổ lớn vượt trội, đá vân gỗ SLABSTONE đem nét đẹp thiên nhiên chân thực nhất vào không gian sống của bạn.
Không giới hạn khả năng thiết kế, mẫu đá vân gỗ SLABSTONE cho bạn thoả sức sáng tạo với những ý tưởng cắt ghép, tạo hình khác nhau. Những đường vân gỗ trải dài, không bị gián đoạn sẽ mở rộng không gian, tôn lên nét tinh tế và sang trọng rất riêng cho ngôi nhà.
𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑧𝑒, 𝑆𝐿𝐴𝐵𝑆𝑇𝑂𝑁𝐸 𝑤𝑜𝑜𝑑-𝑣𝑒𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒.
𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠, 𝑆𝐿𝐴𝐵𝑆𝑇𝑂𝑁𝐸 𝑤𝑜𝑜𝑑-𝑣𝑒𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑠 𝑦𝑜𝑢 𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑙𝑒𝑎𝑠ℎ 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑢𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑠. 𝑇ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑒𝑑 𝑤𝑜𝑜𝑑 𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒, 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑝ℎ𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑒.
Yêu cầu báo giá