Upload Image...
Upload Image...

MÀU SẮC – KÍCH THƯỚC

Mã sản phẩm ST62
Danh mục
Độ dày 9mm
Kích thước 1200x2400
Hoàn thiện Bóng kính
Màu sắc Blanco
File downloand Download
Description
Công nghệ xuyên sáng cùng khổ lớn vượt giới hạn giúp các sản phẩm trong BST Luce Tech đạt được vẻ đẹp chân thực của tự nhiên.
Những đường vân cá tính, mạnh mẽ của Arabescato Antique mang đến sự ấn tượng nhưng vẫn không kém phần tinh tế, sang trọng cho không gian.
𝐿𝑢𝑐𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑦𝑜𝑛𝑑 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑒 𝑇𝑒𝑐ℎ 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐ℎ𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒.
𝑇ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝐴𝑟𝑎𝑏𝑒𝑠𝑐𝑎𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑦𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑝ℎ𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑢𝑥𝑢𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒.
Yêu cầu báo giá